Архив рубрики ‘государство’

Забезпечення швидких темпів економічного зростання вимагає високого рівня нагромадження. Воно повинно майже цілком забезпечуватися внутрішніми заощадженнями. Необхідно щоб основні кошти йшли на створення нових виробничих потужностей. Організація серійного виробництва забезпечує високу ефективність капітальних вкладень. Основні капіталовкладення направити в активні елементи основного капіталу.

Виходячи з цього, створення умов для національного інвестора — це лише одне – амністія капіталів, причому з обов»язковим декларуванням усіх наявних доходів, капіталів, нерухомості, засобів транспорту і т.д.( без будь якої сплати відсотків, та будь яких платежів).

Після розпаду СРСР в Україні не була запроваджена система подачи декларацій. Держава не «знає» що дісталося кожному громадянину у спадщину після розпаду Радянського Союзу. Тому для того, щоб в майбутньому, податкова служба розраховувала сплату податку, необхідним є й вдосконалення обчислення індивідуальних доходів (прибутків) …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Необхідна інтеграція усіх державних структур, що здійснюють податкові функції, в єдину державну податкову службу.

Можливо, шляхом створення координуючого органу та єдиної служби збору податків.

Зі складу державної податкової служби мають бути виведені підрозділи, що виконують правоохоронні, оперативно-розшукові та слідчі дії, та на їх основі необхідно утворити Національну службу (бюро фінансових розслідувань НБФР) для зовнішнього контролю та проведення слідства у сфері фінансових, митних і податкових відносин.

Така структура мала б бути підпорядкована Президенту і здійснювала б контроль за фінансовими операціями Держави, підприємств, податкової, митниці, органами внутрішніх справ та інших.

Державна податкова служба має позбутися функцій перерозподілу податкових надходжень, надання відстрочок платежів, проведення взаємозаліків з податкових зобов»язань тощо. Її місія – обчислення та збір податків, взаємовідносини з платниками. До цього, звичайно, додаються функції …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Інвестиційна привабливість України

Суббота, 8 августа 2009, 16:10

Для цього потрібно:
— зменшувати дискрецію податкових органів;
— зменшувати вартість та обтяжливість податкового адміністрування, спрощувати нарахування та сплату податків
— сприяти зняттю жорсткого протистояння між незалежним бізнесом та податковими органами, декриміналізації податкових відносин, при збереженні можливості та стимулів карати злісних порушників
— зменшувати загальне податкове навантаження (поступово), передусім на робочу силу та нові інвестиції, малі та швидко зростаючі підприємства.

Також, потрібно переносити податковий тягар з доходів та прибутків на джерела ренти (природні ресурси, успадковані основні фонди), та потенційні джерела доходів – з метою їх найефективнішого використання та оподаткування (концесії, податок на активи).

Не можна:
— закривати та утруднювати шлях до прийняття у майбутньому відповідних принципів і конвенцій країн Європейського Союзу
— створювати привілеї та „точкові” стимули (анти-стимули) та розширювати повноваження влади по встановленню таких привілеїв. (Інвестори, що цікавляться …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Державна регуляторна політика

Суббота, 8 августа 2009, 15:38

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності є одним з напрямів державної політики, який спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб»єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб»єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб , що встановлений Конституцією та Законами України.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, який прийнятий Верховною Радою України 11 вересня 2003 року № 1160 – ІУ.

Принципами державної регуляторної політики є доцільність державного регулювання господарських відносин з метою вершення існуючих …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Модель функціонування держави

Суббота, 8 августа 2009, 15:11

Протягом тривалого часу ВВП є єдиним критерієм розвитку економіки. Вважається, що економічне зростання автоматично веде до підвищення добробуту, тому спеціальні заходи в цій галузі відкладаються, доки країна не досягне рівня інших країн.

І головне, що необхідно враховувати при формуванні економічної політики України: ніхто крім нас самих не зацікавлений в економічно сильній Україні.

Нашим сусідам, як західним, так і південним, цікава стабільна, передбачувана, але економічно залежна Україна, що діє в жорстко визначених для неї економічних і політичних рамках.

В першому півріччі 2005 року через бюджет та різні соціальні фонди перерозподілялося понад 47% ВВП. Якщо уряду і надалі вдасться розширити податкову базу, в першу чергу за рахунок руйнування легальних схем мінімізації податкових зобов»язань (наприклад, у банківській системі, на ряді підприємств металургії), то потенційно …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Державну владу в кожному регіоні представляє Голова і правління регіону. Для виконання певних завдань в межах регіону обирається місцевий регіональних виборчий орган, що розробляє проект і приймає бюджет регіону. Вони відповідають насамперед за охорону здоров»я і медичне обслуговування , певні види освіти і професійного навчання, формують замовлення на професії, необхідні для регіону, формують місцеві податки для фінансування своїх витрат.

До компетенції державних органів належать питання: зовнішньої політики і оборони, порядок і безпека в середині країни, правосуддя, економіка країни в цілому, вища освіта і науково-дослідна діяльність, великі шляхово-транспортні комунікації, політика на ринку праці і питання зайнятості населення, житлова політика, соціальне страхування і перерозподіл доходів (пенсії, субсидії, виплати через хворобу і т.і.).

Облдержадміністрації відповідають за організацію системи охорони здоров»я, медичне обслуговування і підготовку …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Складання державного бюджету

Четверг, 6 августа 2009, 19:39

Бюджет необхідно базувати на однорічній основі, а оцінки, що містяться в ньому – мають ураховувати прогнозну динаміку розвитку економіки на наступні чотири роки.

На тривалу перспективу (чотири-п»ять років) використовується програмно-цільовий метод обчислення
доходів і витрат, у тому числі системний аналіз, економічні моделі, електронно-обчислювальну техніку.

Державна фінансова інформаційна система. У цій системі здійснюється підготовка бюджету, публікація бюджетних документів і виконання бюджету.

У новому законі поряд з бюджетним роком (він збігається з календарним) необхідно ввести поняття «додаткового періоду». Це час, протягом якого можна проводити певні операції і розрахунки по бюджету за минулий рік.

Встановити мінімальний термін, що повинен проходити між опублікуванням і вступом в силу законів про нові податки та інші платіжні зобов»»язання.

Важлива умова методу — відповідність витрат бюджету його доходам, це створення фінансових резервів. …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

В Україні сьогодні в основному діють спільні підприємства, в яких переважає посередницька функція, тобто вони сприяють проникненню іноземних товарів на ринок України і, отже, поглинанню її ринку.

Але серед виробничих підприємств часто зустрічаються підприємства-«агресори». Ці підприємства ще небезпечніші, ніж СП-посередники, бо якщо останні стримують створення робочих місць в Україні, то перші нищать наявні робочі місця. Спільне між ними те, що обидві групи цих підприємств ставлять за мету поглинути ринок України.

Недержавницька політика Фонду державного майна в питаннях створення спільних підприємств призводить до того, що віддаючи з самого початку контрольний пакет акцій іноземній фірмі, Україна дуже швидко втрачає свій вплив на них.

Так, у тютюновій промисловості іноземним фірмам належить вже 94 % виробництва. У результаті їх діяльності виробляється продукції на 2 млрд. …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

ТИПИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Среда, 5 августа 2009, 13:35

Виділяють три типи розвитку суспільства:

1. Азіатський, або східний тип розвитку. Точніше його слід було б назвати комуналістським (общинним), бо для нього характерний етатизм — одержавлення багатьох сфер життя суспільства, сильні общинні традиції, відсутність вільної особи, автократичний (самодержавницький) характер влади та широке використання неправових форм правління. З міми чи іншими модифікаціями він активно проявляє себе в ряді регіонів і нині.

2. Елітаризм, або європейський лібералізм. Цей тип розвитку суспільства об»єднує свободу економічної діяльності громадян, повагу до творчості, визнання за індивідуумом широкого комплексу прав і свобод, обмеження свавілля державної влади.

У розвинутих країнах Заходу сучасний суспільно-економічний лад суттєво відрізняється від класичного (домонополістичного) і державно-монополістичного капіталізму,тому називають цей лад «неокапіталізмом», «елітаризмом».

Підставою для такого висновку про виникнення якісно нової соціальної формації є, по-перше, той факт, що …

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,

Конституционная реформа: каково содержание, такова и форма

Загадочная славянская душа еще долго будет приводить в удивление мир лабиринтами непостижимости, желанием что-то постоянно переделывать, перестраивать, реформировать и перереформировать. Это где-то там, на далеком-далеком Востоке, считают проклятием жить во времена перемен. Мы же мыслим прогрессивнее: реформа — это движение, то есть сама жизнь. Зря, что это движение кое-где напоминает броуновское, зря, что иногда он напоминает прогулку слепца с кривым по пустыне. Мы гордимся уже тем, что можем вообще хоть как-то двигаться. Наш указатель – старая добрая старушка Европа.

Наши северные соседи ее привели в удивление еще три столетия тому. Большой реформатор Петр в непролазной балтийском болоте таки прорубил в Европу окно. Ходить через дверь в цивилизацию к тому времени было не “барским” занятием. Правда сейчас это окно настолько разраслось, что …

Категории: Мир| государство

Метки: , , ,

забыл пароль?  

Главные новости

Правила

ЗАВОЕВЫВАЙ ВНИМАНИЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Обо всем судят по внешнему облику. То, чего увидеть нельзя, не имеет ценности. Поэтому никогда не позволяйте себе затеряться в толпе или кануть в Лету. Выделяйтесь. Бросайтесь в глаза, чего …

Кодекс

«Люди не хотят быть богатыми; люди хотят быть богаче других»

Джон Стюарт Милль

Видео

Опросы

Извините, сейчас опросов нет.

Facebook

Twitter