Записи с меткой ‘Україна’
Эксклюзив| мнение
Україна 3.0 конституція та структурні зміни

Головне призначення Конституції – забезпечити обмеження свавілля влади та гарантії прав і свобод людини.

Юридичне співтовариство не має більше права помилятися і писати Основний Закон під якусь політичну силу чи владну інституцію.

На плечах юристів лежить ноша щодо застосовування та інтерпретації положень Конституції, яка повинна служити загальному благу та забезпечити насамперед поступальний розвиток країни.

Право Громадян України повинно бути захищено Конституцією:
1. Має бути дух Конституціі котрий спирається на Декларацію прав Людини основні принципи якої:
— cуверенітет нацiї;
— виняткове право народу на створення закону;
— презумпцiя невинностi;
— подiл влади на законодавчу, виконавчу i судову.

2. Конституційно закріпити, що всі різнотлумачення в Законах приймати на користь Громадянина, а не Держави, Уряду, чиновника, тощо.

3. Конституційно закріпити, що Національна ідея – це, по суті своїй, ідеологія розвитку нації і держави.

4. Конституційно …

Метки: , , , , ,

Эксклюзив| мнение

Україна 3.0 — національна ідея

Среда, 24 ноября 2010, 16:50
Україна 3.0 - національна ідея

Побудова успішної країни – складний та довготривалий процесс. Проте, якщо в основі цього процессу лежить логічна, суспільно-значуща, економічно і політично доречна программа – Держава відбудеться.

Найголовніше це усвідомлення необхідності прийняття цієї програми. Починаючи цикл статей, під умовною назвою «Країна, яку ми повинні збудувати», почну з ідеологічних та економічних підвален. Це один із варіантів розвитку. Про інші варіанти у наступних випусках.

Почнемо з національної ідеї.

Національна ідея – це, по суті своїй, ідеологія розвитку нації і держави.

Як відомо, ідеологія – це мета, мотивація й оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспільства та владної і політичної еліти.

Таким чином, національна ідея є глобальною, всеохоплюючою і реалізується через національні інтереси у внутрішній і зовнішній …

Метки: , , , , ,

Мир| государство

Дешеві кредити будуть

Среда, 27 октября 2010, 15:13
Дешеві кредити будуть

Обіцянка влади здешевити кредити залишиться мрією. Для цього треба перебудувати всю економіку, а не один її сегмент.

«Підтримаємо підприємців кредитами», «Дешеві кредити – дешеві квартири»,- подібні заклинання котрий рік звучать із Печерських пагорбів.

Час від часу урядовці навіть натякають, як це вони зроблять. Запізно схаменулись. Бо всі ці декларовані «конкретні кроки» могли б спрацювати років 8-10 років тому, а саме в 1992–1994-му.

Тоді Україна могла здобути статус держави з ринковою економікою, отримати свій план Маршала. І після скасування поправки Джексона – Веніка, вступу до СОТ і доступу на європейський та американський ринки отримати нормальну економіку. Включно з дешевими кредитами.

Однак сталося, те, що сталося. Інвестицій Україна майже не отримала, а зовнішні кредитні ресурси для неї як держави з перехідною економікою стали дуже дорогими.

Держкомстат нарахував, …

Метки: , , , , ,

Мир| государство

Забезпечення швидких темпів економічного зростання вимагає високого рівня нагромадження. Воно повинно майже цілком забезпечуватися внутрішніми заощадженнями. Необхідно щоб основні кошти йшли на створення нових виробничих потужностей. Організація серійного виробництва забезпечує високу ефективність капітальних вкладень. Основні капіталовкладення направити в активні елементи основного капіталу.

Виходячи з цього, створення умов для національного інвестора — це лише одне – амністія капіталів, причому з обов»язковим декларуванням усіх наявних доходів, капіталів, нерухомості, засобів транспорту і т.д.( без будь якої сплати відсотків, та будь яких платежів).

Після розпаду СРСР в Україні не була запроваджена система подачи декларацій. Держава не «знає» що дісталося кожному громадянину у спадщину після розпаду Радянського Союзу. Тому для того, щоб в майбутньому, податкова служба розраховувала сплату податку, необхідним є й вдосконалення обчислення індивідуальних доходів (прибутків) …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Необхідна інтеграція усіх державних структур, що здійснюють податкові функції, в єдину державну податкову службу.

Можливо, шляхом створення координуючого органу та єдиної служби збору податків.

Зі складу державної податкової служби мають бути виведені підрозділи, що виконують правоохоронні, оперативно-розшукові та слідчі дії, та на їх основі необхідно утворити Національну службу (бюро фінансових розслідувань НБФР) для зовнішнього контролю та проведення слідства у сфері фінансових, митних і податкових відносин.

Така структура мала б бути підпорядкована Президенту і здійснювала б контроль за фінансовими операціями Держави, підприємств, податкової, митниці, органами внутрішніх справ та інших.

Державна податкова служба має позбутися функцій перерозподілу податкових надходжень, надання відстрочок платежів, проведення взаємозаліків з податкових зобов»язань тощо. Її місія – обчислення та збір податків, взаємовідносини з платниками. До цього, звичайно, додаються функції …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Інвестиційна привабливість України

Суббота, 8 августа 2009, 16:10

Для цього потрібно:
— зменшувати дискрецію податкових органів;
— зменшувати вартість та обтяжливість податкового адміністрування, спрощувати нарахування та сплату податків
— сприяти зняттю жорсткого протистояння між незалежним бізнесом та податковими органами, декриміналізації податкових відносин, при збереженні можливості та стимулів карати злісних порушників
— зменшувати загальне податкове навантаження (поступово), передусім на робочу силу та нові інвестиції, малі та швидко зростаючі підприємства.

Також, потрібно переносити податковий тягар з доходів та прибутків на джерела ренти (природні ресурси, успадковані основні фонди), та потенційні джерела доходів – з метою їх найефективнішого використання та оподаткування (концесії, податок на активи).

Не можна:
— закривати та утруднювати шлях до прийняття у майбутньому відповідних принципів і конвенцій країн Європейського Союзу
— створювати привілеї та „точкові” стимули (анти-стимули) та розширювати повноваження влади по встановленню таких привілеїв. (Інвестори, що цікавляться …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Державна регуляторна політика

Суббота, 8 августа 2009, 15:38

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності є одним з напрямів державної політики, який спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб»єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб»єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб , що встановлений Конституцією та Законами України.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, який прийнятий Верховною Радою України 11 вересня 2003 року № 1160 – ІУ.

Принципами державної регуляторної політики є доцільність державного регулювання господарських відносин з метою вершення існуючих …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Модель функціонування держави

Суббота, 8 августа 2009, 15:11

Протягом тривалого часу ВВП є єдиним критерієм розвитку економіки. Вважається, що економічне зростання автоматично веде до підвищення добробуту, тому спеціальні заходи в цій галузі відкладаються, доки країна не досягне рівня інших країн.

І головне, що необхідно враховувати при формуванні економічної політики України: ніхто крім нас самих не зацікавлений в економічно сильній Україні.

Нашим сусідам, як західним, так і південним, цікава стабільна, передбачувана, але економічно залежна Україна, що діє в жорстко визначених для неї економічних і політичних рамках.

В першому півріччі 2005 року через бюджет та різні соціальні фонди перерозподілялося понад 47% ВВП. Якщо уряду і надалі вдасться розширити податкову базу, в першу чергу за рахунок руйнування легальних схем мінімізації податкових зобов»язань (наприклад, у банківській системі, на ряді підприємств металургії), то потенційно …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Державну владу в кожному регіоні представляє Голова і правління регіону. Для виконання певних завдань в межах регіону обирається місцевий регіональних виборчий орган, що розробляє проект і приймає бюджет регіону. Вони відповідають насамперед за охорону здоров»я і медичне обслуговування , певні види освіти і професійного навчання, формують замовлення на професії, необхідні для регіону, формують місцеві податки для фінансування своїх витрат.

До компетенції державних органів належать питання: зовнішньої політики і оборони, порядок і безпека в середині країни, правосуддя, економіка країни в цілому, вища освіта і науково-дослідна діяльність, великі шляхово-транспортні комунікації, політика на ринку праці і питання зайнятості населення, житлова політика, соціальне страхування і перерозподіл доходів (пенсії, субсидії, виплати через хворобу і т.і.).

Облдержадміністрації відповідають за організацію системи охорони здоров»я, медичне обслуговування і підготовку …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Складання державного бюджету

Четверг, 6 августа 2009, 19:39

Бюджет необхідно базувати на однорічній основі, а оцінки, що містяться в ньому – мають ураховувати прогнозну динаміку розвитку економіки на наступні чотири роки.

На тривалу перспективу (чотири-п»ять років) використовується програмно-цільовий метод обчислення
доходів і витрат, у тому числі системний аналіз, економічні моделі, електронно-обчислювальну техніку.

Державна фінансова інформаційна система. У цій системі здійснюється підготовка бюджету, публікація бюджетних документів і виконання бюджету.

У новому законі поряд з бюджетним роком (він збігається з календарним) необхідно ввести поняття «додаткового періоду». Це час, протягом якого можна проводити певні операції і розрахунки по бюджету за минулий рік.

Встановити мінімальний термін, що повинен проходити між опублікуванням і вступом в силу законів про нові податки та інші платіжні зобов»»язання.

Важлива умова методу — відповідність витрат бюджету його доходам, це створення фінансових резервів. …

Метки: , , , ,

забыл пароль?  

Главные новости

Правила

ДОБИВАЙСЯ ПОБЕДЫ ДЕЙСТВИЯМИ, А НЕ ДОВОДАМИ

Любой минутный успех, которого, как вам кажется, вы добились в споре, оборачивается пирровой победой. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося ни слова. Показывайте, а …

Кодекс

«Лучший способ расправиться с врагами — перестать их замечать»

Пабло Эскобар

Видео

Опросы

Извините, сейчас опросов нет.

Facebook

Twitter