Україна 3.0 — національна ідея

Евгений Галаган | 24.11.2010 16:50

Новая украинская национальная идеяПобудова успішної країни – складний та довготривалий процесс. Проте, якщо в основі цього процессу лежить логічна, суспільно-значуща, економічно і політично доречна программа – Держава відбудеться.

Найголовніше це усвідомлення необхідності прийняття цієї програми. Починаючи цикл статей, під умовною назвою «Країна, яку ми повинні збудувати», почну з ідеологічних та економічних підвален. Це один із варіантів розвитку. Про інші варіанти у наступних випусках.

Почнемо з національної ідеї.

Національна ідея – це, по суті своїй, ідеологія розвитку нації і держави.

Як відомо, ідеологія – це мета, мотивація й оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспільства та владної і політичної еліти.

Таким чином, національна ідея є глобальною, всеохоплюючою і реалізується через національні інтереси у внутрішній і зовнішній політиці держави. Це і стратегія розвитку держави, і політична програма, і економічна політика, це єдність духовності і моралі на основі менталітету народу.

Національна ідея – це не етнічна категорія, а державно-політична.

В основі будь якої національної ідеї лежить постійне зростання добробуту нації, забезпечення і збереження умов для розвитку майбутнього покоління на основі своєї державності, економічної самодостатності, культури, мови, духовності, освіченості.

Тобто українцям конче необхідно усвідомити одну просту річ. Основи цивілізаційного розвитку залишися непохитними. Розподіл на сильних та слабких, багатих і бідних, націй «генераторів» і націй «акумуляторів», самодостатніх і безамбітних залишиться назавжди.

Тому ніхто, крім нас не зацікавленний у майбутньому нашої країни. А, навпаки, умисно створюються такі умови і вкладаються у мізки доктрини за допомогою яких, без війскового втручання, відбувається руйнація країни, влади та надії.

Найголовніше, майбутнє кожного українця повинне синхронно відбуватися з розвитком своєї країни. Успішні українці – успішна держава!!! Бажання жити тількі на цій землі, ось найголовніша мета побудови національної ідеї.

Зміст національної ідеї можна до кінця розкрити тільки усвідомивши цілі і методи взаємодії розвинутих країн (країн елітаризму) та периферії світового господарства.

Розвинуті країни покращують рівень життя свого населення за рахунок підсилення експлуатації, перетворення країн периферії світового господарства в сировинні придатки та ринки збуту. Виходячи з цього, розвинуті країни пропагують у слаборозвинутих політику лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, вільну торгівлю, відкритість суспільства, масову культуру.

Інтеграція ж у світовій економіці визначається відповідним розвитком технологій, тому ніколи слаборозвинуті країни не можуть рівноправно інтегруватися з розвинутими. В слаборозвинутих країнах вільного ринку, класичного капіталізму, відкритості економіки завжди більше, ніж у розвинутих.

В економічно сильних країнах панує модель змішаної економіки, а не вільний ринок і досконала конкуренція. Свобода особистості підпорядкована суспільним інтересам.

Класичний же капіталізм, який нав’язують Україні міжнародні фінансові організації через умови співпраці з ними, – це атомізація (індивідуалізація), розпорошення суспільства, витравлення з людей таких рис, як солідарність і співчуття.

Очевидно, що порівняння ознак класичного капіталізму з ознаками нації та національної ідеї свідчить про їхні розбіжності та навіть багато в чому протилежності.

Національна ідея за своїм змістом повинна стверджувати ідеологію розвинутих країн. Отже, нова Україна повинна поставити головним завданням звернення зі шляху класичного капіталізму на шлях змішаної економіки, в коло розвинутих держав.

Тому політичні партії, діячі крайньолівих і крайньоправих поглядів, з однаковою затятістю (можливо, різними методами і під різними гаслами) будуть боротися проти національної ідеї, бо саме вона заважає їм розбудовувати як державний соціалізм (комунізм), так і дикий капіталізм.

Запровадження моделі класичного капіталізму під впливом іноземних радників, міжнародних фінансових організацій, реалізація чужої національної ідеї та чужих національних інтересів означає зраду української національної ідеї.

Щодо розвитку нації (тобто проблеми добробуту народу, його культури, майбутнього), то ним так і не розпочали займатися. Більше того, не протистоять і геноциду нації як засобу досягнення мети розвинутих країн – завоюванню ринку України.

Наголосимо, що особливі роль і місце національної ідеї – саме на перехідному етапі розвитку суспільства, на етапі його трансформації. Це випливає з того, що національна ідея є комплексною, бо охоплює всі сторони життя нації, організовує його і передбачає ефективне використання інститутів держави, державного регулювання. В той же час на перехідному етапі в суспільстві ринкові механізми саморегуляції можуть бути ефективними тільки при наявності раціональної структури економіки, яку вони самі по собі в принципі не здатні створити.

Раціональну структуру економіки можна створити тільки втручанням держави в економіку, тобто через державне регулювання і отже, на основі національної ідеї.

В усталеному режимі суспільства зменшується роль державного регулювання і, отже, зменшується навантаження на національну ідею в межах внутрішньої політики. Стосовно зовнішньої політики все залежить від національних інтересів на даному історичному етапі розвитку нації.

Національна ідея має стати основою настанови національної свідомості на:
— гармонійний розвиток людини, зв’язок її з природою, рідною землею, турботу про здорове навколишнє середовище, державну підтримку всіх форм власності, на родинний принцип успадкування, колективний спосіб праці на землі;
— соборність, збереження і непорушність кордонів і захист територіальної цілістності держави;
— духовну та культурну цілісність і самобутність, єдність духовності і моралі, що не заперечують прогресивних надбань інших націй;
— патріотизм усіх громадян України, самостійність і незалежність дій владної еліти в національних інтересах України;
— родину – основний осередок суспільства, що разом з державою відповідає за виховання здорового молодого покоління;

Таким чином, щоб Україна стала розвинутою державою з високим життєвим рівнем народу, то в основу ідеології нового курсу реформ для неї може бути покладена тільки національна ідея як основа злагоди, єднання і целеспрямованноі діяльності суспільства в інтересах кожного її члена та майбутніх поколінь. І ця ідея може бути реалізована лише національно свідомими українськими патріотами.

Категории: Эксклюзив| мнение

Метки: , , , , ,