Єдиний соціальний податок. Система спрощеного оподатковування

Администратор | 9.08.2009 17:35

Потребує також змін система нарахувань, адміністрування й управління соціальними внесками до солідарного пенсійного й фондів загальнообов’язкового соціального страхування:

-потрібна уніфікація цих відрахувань шляхом введення єдиного й однакового для усіх підприємств та організацій соціального внеску. Потрібне також включення до бази нарахувань цього внеску фондів зарплати військовослужбовців та деяких інших категорій працюючих, для яких сьогодні сплата внесків до пенсійного фонду не здійснюється.

— доходи відповідних пенсійного й соціальних фондів повинні витрачатися виключно за призначенням – на виплату пенсій, допомог, компенсацій тощо. Витрати на утримання керівного апарату, оплату послуг, що йому надаються, капітальні витрати на розбудову системи цих фондів і т.ін. повинні фінансуватися за рахунок відсотків від відсотків отриманих за рахунок єфектівного господарювання погоджених Міністерством фінансів та врегулеваним Положенням або Уставом про Позабюджетний Пенсійний Фонд (ППФ) та Недержавного Соціального Фонду(ПСФ). Відповідно й адміністрації цих фондів повинні бути підпорядковані міністерству фінансів.

-необхідне розгортання державної обов’язкової накопичувальної пенсійної системи шляхом введення індивідуальних накопичувальних рахунків громадян. Отримані ресурси частково, повинні направлятися перш за все на фінансування на довгострокових позичкових засадах дефіциту державного бюджету, який може зростати у зв’язку із збільшення дотацій солідарному пенсійному фонду.

Необхідно замінити четвірку обов’язкових соціальних виплат на єдининий соціальний податок, ставка якого має зменшуватися. Ставка податку може відрізнятися залежно від сектору економіки, в якому працює виробник, або від суми нарахованої зарплатні. Право адміністрування такого податку можно закріпити за Пенсійним фондом України, оскільки той мае найбільш розгалужену мережу представництв по Україні. Водночас надходження від единого социального податку мають автоматично та негайно розподілятися між усіма соціальними фондами у чітко визначених частках.

Запровадження єдиного соціального податку має на меті полегшити процедуру розрахунку і сплати поточних соціальних платежів, а також призвести до економії часу суб’єктів підприємництва.

Ставки  соціального податку

Заробітна плата, грн.             Робітник,%                Роботодавець,% *
            до 800                    13,0                                     15,0
        800-3000                      11,5                                       12,8
     3000-55000                       11,0                                       12,0
     5500-11000                       10,5                                       11,5
  11000-22000                        10,0                                       11,0
   понад 22000                         9,0                                       10,0

* — передбачити Законом нульову ставку для роботодавця у разі прийняття на роботу працівника з біржі праці на термін понад один рік за контрактом (типовим), проект якого розроблено Мінпраці, а також сплати від Фонду по безробіття до Соцстраху фіксовану суму еквівалентну 2 євро, на кожного такого працівника.

Для часткової компенсації зниження податкових надходжень запровадити систему соціальних робіт для безробітних, які отримують кошти на біржі праці :
• До чотирьох годин, до чотирьох днів на тиждень;
• Роботи по благоустрою зелених насаджень та суспільних закладів, які підпорядковані виключно місцевим Радам, робота в медичних закладах і т.і.

Впровадити правило : «плати як можеш»,  але це правило не повинне збільшувати дефіцит бюджету.

Наприклад: дозволене підвищення соціальних виплат повинно бути покрито збільшенням інших виплат або пільг чи збільшенням доходів.

Правило «плати як можеш» не застосовується для збільшення сформованих витрат чи зменшення доходів, передбачених вже діючими Законами. Наприклад: сформовані витрати на соціальні програми, такі як страхування від безробіття, збільшуються, коли зростає кількість покупців страхової допомоги, а більшість виплат підвищується на показник інфляції. Податкові доходи зменшуються коли знижується прибуток підприємств, як наслідок економічних умов.

Збільшення податку на землю та плати за використання природних ресурсів

Податок на землю та плату за використання природних ресурсів необхідно збільшити з метою врівноваження оподаткування капіталу та ресурсів по відношенню до оподаткування праці. Багато в чому вони подібні до податку на нерухомість, вони прості в адмініструванні та відносно менш спотворюючи. Більшість країн також передають повноваження з встановлення та збору цих податків до місцевих адміністрацій, що може сприяти покращенню місцевого управління та, залежно від вибраної політики, сприятиме регіональному різноманіттю.
Податок на землю, за прогресивною ставкою, може, або зменшуватися, або збільшуватися, в залежності від іі родючості, та цільового використання, та плати за використання природних ресурсів.
При використанні цього податку, місцеві адміністрації, будуть мати ссутьтевий приріст до бюджету.

Система спрощеного оподатковування

Невеликий період діяльності цієї системи економічно цілком себе виправдав і, лише непослідовність у її застосуванні, спроби розмити основні переваги спрощених схем не дозволяють досягти вирішального прориву в згортанні тіньового сектора в малому й особливо в середньому бізнесі.

Спрощена система оподаткування все ще залишається предметом гострих політичних дебатів між Міністерством фінансів, Радою підприємців та декількома парламентськими групами. Міністерство фінансів вважає, що спрощена система оподаткування у тому вигляді, що є зараз, створює можливості для ухилення від сплати податків. Трудові угоди оформляються, як контрактні стосунки, частішають випадки, коли великі підприємства діють як декілька малих підприємств, кожне з яких працює за спрощеною схемою оподаткування. Рада підприємців переконана, що скасування системи є серйозним погіршенням бізнес-клімату для малих підприємців, а намагання Міністерства фінансів встановити більш жорсткі правила спрощеного обліку і оподаткування завдають малим підприємцям шкоди, що більша за переваги, отримані від примусу бізнес-структур, що працюють нечесно, дотримуватися законів.

Наша позиція така, що необхідно зберегти спрощене оподаткування по відношенню до малого бізнесу та сільськогосподарського сектору, принаймні доки не буде спрощено загальну систему оподаткування.

Однак, законодавство про оподаткування малого бізнесу потрібно переглянути таким чином, щоб воно не спотворювало стимули і умови ведення малого бізнесу і обмежувало усіх інших оформляти свою діяльність, як мале підприємство.

З цією метою необхідні такі зміни до оподаткування малого підприємництва:

по-перше, повне законодавче відновлення дії спрощеної системи оподаткування малого бізнесу;

по-друге, чітке окреслення видів діяльності, у яких не може застосовуватися ця система оподаткування (фінансові послуги, гральний, кіноіндустрія, концертно-розважальний бізнес, мас-медіа тощо);

по-третє, забезпечення правових бар’єрів переводу великих і середніх підприємств шляхом їх дроблення на умови оподаткування за спрощеним порядком (наприклад, заборона його застосування для юридичних осіб, одним із засновників яких є інша юридична особа і т. ін.);

по-четверте, поступове зниження і у кінцевому рахунку скасування оподаткування єдиним соціальним внеском суб’єктів малого підприємництва, які не застосовують найману працю;

по-п’яте, введення порядку здіймання ПДВ з суб’єктів малого підприємництва, якщо їх річний обіг перевищує граничну величину (наприклад, 100 тис. грн.) та інші.

Конкретні формулювання та кроки необхідно детально аналізувати і тестувати, як вище сказано, щодо потенційного впливу на стимули великих підприємств та умови ведення бізнесу для малих.

Найбільш очевидним кроком у цьому напрямку є, наприклад, заборонити роботу будь-якої фірми, власником якої (навіть частково) є юридична особа, за схемою спрощеного оподаткування.

Категории: Мир| государство

Метки: , , , ,