Записи с меткой ‘програма’
Программа и Манифест
Справедливість! Як повернути віру в державу

Час швидко змінюється. Актуальність втрачають багато речей. Політична програма, яка була презентована 2009 року була переосмислена та значно доповнена. До вашої уваги нова версія цього документа. Ми починаємо новий відлік часу, і сьогодні ми розкажемо про пенсійну реформу.

Кожні два-три роки Україна починає зриватися в передвиборчу вакханалію. Політична активність у нас ніколи по-справжньому не згасає, хіба що на короткий літній період, коли потенційні кандидати роз’їжджаються на вакації. Політичний градус протистояння починає доходити до критичних значень приблизно за півроку — рік до офіційного старту розповідей політичних казочок і розпилення космічних обіцянок.

Вибори і пристрасті навколо них в нашій країні не закінчуються ніколи. Ми дуже емоційна нація і в криках, бійках, маскарадних костюмах, на ток-шоу і на численних форумах, намагаємося побачити зерна …

Метки: , , , , , , , ,

Программа и Манифест

Програма розвитку України

Вторник, 18 августа 2009, 23:45
Програма розвитку України

Світ вічно змінюється. Головне – знати куди, навіщо та з ким рухатися.

Наш ресурс завжди цікавлять люди, явища, дії, які своєю силою, волею, натиском і бажанням змінюють палітру часу. Змушуючи інших прийняти свої правила життя.

Для цього необхідно бути незалежними й поінформованими.

Інтернет-ресурс AKTIV.COM.UA представляє Програму розвитку України.

Колектив однодумців зробив те, що не спромігся зробити жоден президент і жоден кандидат у президенти. Тут немає гасел. Тут розписані дії зі зміцнення країни.

У написанні цієї програми взяли участь учені, економісти, юристи. Це інший голос, чути який не хочуть. Незалежні експерти й наукова інтелігенція, які знають ціну цифр і слів. Їх не запрошують на ток-шоу – вони не ручні й говорять різкі речі. А нині – час любителів льодяників.

Інтернет став єдиним джерелом альтернативної інформації. Він …

Метки: , , , , ,

Мир| государство

Необхідність конституційної реформи

Вторник, 18 августа 2009, 22:14

Сучасна конституційна криза свідчить про викривлене уявлення в українському суспільстві про природу Конституції та її соціальне призначення.

На жаль, Конституцію розглядають як політичний інструмент, який визначає правила гри між суб’єктами політичного процесу без визначення мети та змісту такої діяльності.

Однак головне призначення Конституції – забезпечити обмеження свавілля влади та гарантії прав і свобод людини.

Найвища цінність Конституції – людське життя.

Однак в Україні особи, які знаходяться при владі вважають, що в силу свого статусу вони можуть приймати рішення, дотримуючись лише формальних вимог, тобто букви закону.

Сьогоднішня практика діяльності Верховної Ради України свідчить, що серед переважної більшості парламентаріїв ще й далі панує ілюзія всевладдя цього представницького органу.

Прийнято вважати, що парламент може втручатися у будь-яке питання суспільного життя, не зважаючи на конституційний принцип поділу влади.

Таке розуміння цілком …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Необхідність судової реформи

Вторник, 18 августа 2009, 10:49

Основою для виходу з кризової ситуації надбаною вісімнадцятирічним економічним розвитком України є термінове прийняття Закону «Про прецендентне право», ( на першому етапі реформи сприймати як прецендентне право — тлумачення пленуму верховного суду), який гарантував би неминучість перемоги закону. Він забезпечить здійснення внутрішнього, опосередкованого і фактично незалежного контролю за діяльністю суддів та їх дотриманням діючого законодавства.

Найвищим кадровим і адміністративним органом у судовій системі повинна стати Вища рада магістратури, що має складатися з двох палат, які здійснюватимуть контроль за суддями та прокурорами.

До складу вищої Ради магістратури повинен входить Президент як голова, міністр юстиції як заступник і 12 членів, яких призначає Президент терміном на 4 роки.

Підвищити роль адвоката. Адвокат, який після оприлюднення розгляду ідентичноі справи в будь якому суді, довевши ідентичність справи, та …

Метки: , , , ,

Мир| государство

На самому початку реформ, у перші роки незалежності України ринкові трансформації розглядались не як самоціль, а як спосіб підвищення ефективності праці, джерело покращання життя всього населення України. Та з часом ці ідеї були витиснуті ринковим романтизмом, що супроводжувався втратою об»єктивного сприйняття реальності. Можливість легкої наживи шляхом перерозподілу національного багатства створила п»яту колону у власній державі, породила тіньову економіку, організовану економічну злочинність і корупцію.

За програмою «шокової терапії», розробленою фахівцями Міжнародного валютного фонду та Світового банку, були започатковані і прискорені реформи заради реформ, реформи без економічної мети, реформи всупереч економічній науці, без урахування особливостей перехідної економіки. Реформи, в жертву яким принесені національні інтереси, реформи, котрі для широких верств населення України стали початком геноциду. Економічні втрати України за час проведення нинішнього курсу …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Особливість кризових ситуацій полягає в тому, що якщо необхідний захід запізнюється на крок від темпу розвитку подій, це знижує її ефект вдвоє, якщо на два кроки – робить його непотрібним, на три – шкідливим.

Класик світової стратегії О. Суворов в своїй книзі «Мистецтво перемагати» підкреслював: «Невелика затримка може коштувати життя».

Вважаємо, що рішучі кроки треба робити вже сьогодні і свято віримо, що Україна вийде з кризи ще могутнішою і демократичною, а люди щасливими і заможними.

Однак, серед економічних аналітиків стало циркулює думка, що влада рідко прислухається до порад економістів. Тому на їх думку, запропоновані групою експертів заходи будуть проігноровані.

При розробці антикризових заходів в Україні автори виходили з того що мова не йде лише про фінансову кризу, або вплив глобальної фінансової кризи на Україну, …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Гроші — кров економіки. І якщо кров перетікає в економіку інших держав, то створюється смертельна загроза як розвитку нації, так і існуванню держави.

Поль Самуельсон щодо цього висловився так: «Бідність може спіткати більшість населення, якщо Центральний банк невміло управлятиме грошима. Гроші — мастило економіки, але воно часом застигає».

За критеріями американської економічної науки ми маємо крах грошово — фінансової системи,  тому що, по-перше, заощадження населення не трансформуються в інвестиції і, по-друге, наша банківська система не кредитує  власне виробництво.

Виходячи з поняття ринкової економічної системи наша банківська система є анти ринковою, тому що руйнує головну ланку (ЕКОНОМІЧНУ ПРУЖИНУ)  ринкової системи, нищить власне виробництво через штучно створену кризу платежів, реалізацію політики «твердокамінного» монетаризму, опосередковане кредитування іноземних фірм завдяки спекулятивним операціям, сприяє втечі капіталів за кордон.

Отже, …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Причини фінансово-економічної кризи в Україні

Причини цієї хвороби – сугубо внутрішні, зовнішній вплив просто прискорив настання симптомів.

Суспільна провина посилюється тим фактом, що наша держава і громадяни наступили на ті сама граблі вдруге – рівно через десять років після першої необачності. Фінансова криза 1998 року мала аналогічні боргові корені і так само почалася нібито від зовнішніх чинників, хоча насправді була закономірним наслідком хибної внутрішньох політики. Навіть деякі дійові особи ті самі.

1.1. Власне, монетарні обмеження НБУ, що постійно задіювалися впродовж  2008 року для боротьби з інфляцією, необґрунтована ревальвація гривні (при недосягненні поставлених цілей) фактично спровокували макроекономічні загрози в Україні, вже достатньо загальмувавши економічну активність, відчутно погіршили можливості виходу з кризи. Тому теперішні постійні посилання на так звану „першопричину” – світову фінансову кризу,- як кажуть, …

Метки: , , , ,

Мир| государство

У вітчизняній практиці домінуючою формою організації інноваційних процесів стали технологічні парки, а саме: „Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, „Інститут зварювання ім. Є.О. Патона”, „Інститут монокристалів”, „Вуглемаш”, „Київська політехніка”, „Інститут технічної теплофізики”, „Укрінфотех”, „Інтелектуальні інформаційні технології”.

Відзначимо, що всі ці утворення мають вузьку спеціалізацію, хоча і використовують власні розробки у додаткових сферах.

Потрібно зазначити, що вузькоспеціалізовані технопарки в зарубіжних країнах були розраховані на широку мережу нових фірм, організованих спеціально для використання виконаних в межах парку інноваційних розробок, тоді як в Україні технопарки створювалися через включення традиційних партнерів науково-дослідних організацій, які були ядром технопарку. Це значно звузило коло напрямків інноваційних розробок. Іншою особливістю функціонування технопарків в Україні, яка знижує їх адаптивні та креативні властивості, є те, що, на відміну …

Метки: , , , ,

Мир| государство

Напрямок розвитку промисловості

Четверг, 13 августа 2009, 15:56

Шлях України до ринкової економіки супроводжувався фактичним марнуванням її промислового потенціалу.

Ознаками цього є різке погіршення структури промисловості за період економічного спаду, глибока інвестиційна криза, втрата українськими підприємствами внутрішніх та зовнішніх ринків. Втрачено напрацьований потенціал в машинобудуванні, легкій промисловості та в інших галузях з високою доданою вартістю.

Укорінилася експортоорієнтована модель економічного розвитку, причому у світовому поділі праці Україна закріплюється як сировинний та ресурсний придаток, зростаючий ринок збуту продукції іноземного походження.

В результаті цього вітчизняна економіка втрачає продуктивні робочі місця, новостворену додану вартість, на території України розміщуються ресурсо-, енерго- та екологоємні виробництва, що обслуговують потреби більш розвинених країн світу.

Потреба структурних змін і основні засади

Вихід із ситуації, що склалася, можливий лише через здійснення цілеспрямованої державної промислової політики.

Технічні, фінансові, людські, організаційні ресурси, …

Метки: , , , ,

забыл пароль?  

Главные новости

Правила

ЗАСТАВЬ ДРУГИХ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ И ПОЛЬЗУЙСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Используйте ум, знания и беготню других людей для продвижения собственных дел. Такая помощь не только сэкономит ваши ценные силы и время, но и придаст вам божественный ореол преуспевающего человека. Ваши …

Кодекс

«Никогда не сердись, никогда не угрожай и заставь человека рассуждать здраво. Главное искусство состоит в том, чтобы не замечать ни оскорблений, ни угроз и подставлять левую щеку, когда тебя ударят …

Видео

Опросы

Извините, сейчас опросов нет.

Facebook

Twitter